Jumat, 03 Februari 2012

Cara Ucapan Selamat saat Aqiqiah

Ucapan Selamat saat Aqiqiah

Betapa terasa bahagianya menjadi seorang ayang atau menjadi seorang ibu, setelah lahirnya seorang anak yang merupakan berkah pemberian dari Allah SWT yang perlu di syukuri.
Rasanya akan tambah sempurna jika orang lain ikut merasaka kebagaiaa atas kelahiran anak tersebut.


Kita sendiri sebagai orag muslim dianjurkan untuk memberikan ucapan selamat atas kelahiran bayi berupa doa doa yang baik untuk si bayi, dan dianjurkan pula untuk sang ayah atau ibu dari bayi tersebut untuk membalas nya dengan ucapan doa juga.
Ucapan doa untuk bayi yang baru lahir.
Berdasarkan sebuah hadits dari Atsar dari Al-usai radhiyallaahu'anhu tentang memberikan ucapan selamat bagi orang yang dikaruniai anak dengan mengucapkan:
"Semoga Allah Ta'ala memberkahimu pada pemberian (yakni anak) ini. Semoga engkau bersyukur kepada Yang Memberikannya (yakni Allah). Semoga ia sampai kepada kedewasaannya, da semoga engkau diberkan rizki berupa berbaktinya si anak (kepadamu)." (Al-adzkaar, hal.246)

Lengkap sudah kebahagiaan sang ayang dan ibu, ketika aqiqah di lakukan dan hikmah aqiqah di dapatkan.
Dengan hadirnya orang orang dekat saudara, kerabat, tetangga, dan para fakir miskin yang mendoaakan anak nya, maka sebagai rasa ucapan terimakasih atas doa doa yang diberikan tersebut, Dianjurkan pula untuk membalas ucapa doa selamat tersebut.

Berikut beberapa ucapan untuk membalas doa selamat pada bayi yag baru dilahirkan.
"Semoga Allah memberkahimu (dalam suka dan duka)."
"Semoga Allah membalasmu dengan yang lebih baik dan memberikan rizki yang serupa kepadamu."
"Semoga Allah membesarkan pahalamu." (Al-Adzkar, hal. 246-247)
Dengan memberika ucapan dan memblas ucapan selamat atas bayi yang lahir makan anjuran ini akan memberikan manfaat yang sangat banyak sekali diantara mempererah silahturahim, maka hidupkan aqiqah dengan Cara Aqiqah yang sesuai dengan syariat isalam yang benar.